Εγκαταστάσεις

Copy of 1a copy

To 2004 δημιουργήσαμε στην Κόρινθο στη θέση “ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ” , μία σύγχρονη, άρτια εξοπλισμένη και ολοκληρωμένη υλικοτεχνικά μονάδα παραγωγής -τροφοδοσίας σε χώρο 1000 τ.μ. Η Pietris Catering έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000  και τις απαιτήσεις του HACCP όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα του EΛΟΤ .