ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ στο ΜΕΣΟΛΛΟΓΙ, ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ , ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ , ΣΤΗΝ ΙΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Η εταιρεία μας, κατόπιν αξιολόγησης σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας κρίθηκε ανάδοχος του έργου της ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ στο ΜΕΣΟΛΛΟΓΙ, ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ , ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ , ΣΤΗΝ ΙΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 9.860 ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ 87 ΣΧΟΛΕΙΑ.

Το έργο, το οποίο ξεκινήσαμε και ήμασταν από τους πρώτους στην Ελληνική επικράτεια, στις 18-12-2017, αφορά στην παραγωγή, συσκευασία και διανομή φρεσκομαγειρεμένων ζεστών γευμάτων σε ατομικές συσκευασίες αεροσταγώς κλεισμένες και των συνοδευτικών τους (σαλάτα ,τυρί ή και αυγό) ,ψωμί και ατομικό σερβίτσιο, επίσης ατομικά συσκευασμένων.

Η παράδοση των γευμάτων πραγματοποιείται καθημερινά στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε σχολικής μονάδας από προσωπικό και οχήματα της εταιρείας μας γεγονός το οποίο μας καθιστά πρωτοπόρους διότι αναλάβαμε και υλοποιούμε οι ίδιοι το έργο συνολικά, της παραγωγής και της διανομής.