ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

NEA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι πλέον η εταιρεία μας Pietris Catering έχει αναλάβει την σίτιση των φοιτητών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ